เครือข่ายลูกค้า / เซิร์ฟเวอร์คืออะไร

การตั้งค่าเครือข่ายที่ใช้ทั้งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่นเครือข่ายที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS เป็นตัวอย่างของ เครือข่ายลูกค้า / เซิร์ฟเวอร์ เครือข่ายลูกค้า / เซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายที่คุณจะพบในสภาพแวดล้อมขององค์กรหรือธุรกิจ

ลูกค้า, เงื่อนไขเครือข่าย, เครือข่าย Peer-to-peer, เซิร์ฟเวอร์