ทำซ้ำคืออะไร

การทำซ้ำ อาจหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

1. โดยทั่วไปการ ทำซ้ำ หมายถึงการกระทำเหตุการณ์หรืองานที่เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะทำอีกครั้ง

2. ด้วยการเขียนโปรแกรม ซ้ำ สามารถทำได้ด้วยการวนซ้ำดูวนซ้ำของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

3. ใน Linux ให้ ทำซ้ำ ฟังก์ชั่น ดูการอ้างอิงซ้ำของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม