ความสูงคืออะไร

ตัวย่อโดยทั่วไปว่า H ความสูง คือการวัดความสูงของวัตถุสามมิติ ตัวอย่างเช่นในภาพประกอบไปทางขวาแกน Y จะพิจารณาความสูงในแนวตั้ง

การวัดวัตถุเช่นเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์มักจะให้ใน ( D x W x H ) ซึ่งสั้นสำหรับ ความลึกตามความกว้างตามความสูง

ตัวย่อคอมพิวเตอร์ความลึกการวัดแนวตั้งความกว้าง