การตรวจสอบฮาร์ดแวร์คืออะไร

อีกวิธีหนึ่งคือ เซ็นเซอร์ ฮาร์ดแวร์จอภาพฮาร์ดแวร์ เป็นอุปกรณ์ที่อนุญาตให้บุคคลตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่นหัววัดความร้อนและปืนอุณหภูมิสามารถใช้เพื่อช่วยตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีความร้อนภายในคอมพิวเตอร์

เงื่อนไขฮาร์ดแวร์