การแบ่งหน้าแบบบังคับคืออะไร

การ แบ่งหน้าแบบบังคับ เป็นคำสั่งหรือฟังก์ชันที่มีอยู่ในโปรแกรมประมวลผลคำส่วนใหญ่ที่สั่งให้แอปพลิเคชันเริ่มหน้าใหม่ โดยปกติสามารถทำได้โดยกด Alt + Enter โดยไปที่แทรก> ตัวแบ่ง (หรือตัวแบ่งหน้า) ในแถบเมนูของโปรแกรม นอกจากนี้ผู้ใช้โดยไปที่แท็บแทรกบน Ribbon ของโปรแกรมและเลือกตัวแบ่งหน้า

ตัวแบ่งหน้าเงื่อนไขตัวประมวลผลของ Word