Weebly คืออะไร

ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดย Chris Fanini, Dan Veltri และ David Rusenko Weebly เป็นเว็บโฮสต์และบริการออนไลน์ที่ให้ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์โดยใช้ส่วนต่อประสานแบบลากแล้วปล่อย Weebly เสนอแพ็คเกจเริ่มต้นฟรีและเสนอแพคเกจสูงถึง $ 25.00 ต่อเดือน

เงื่อนไขอินเทอร์เน็ต, โฮสต์เว็บ