MOV คืออะไร

Mov อาจอ้างถึงสิ่งต่อไปนี้:

1. ย่อมาจาก Metal Oxide Varistor, MOV เป็นอุปกรณ์ที่พบในอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่มีกระแสไฟฟ้าเมื่อใดก็ตามที่มีแรงดันเกิน MOV สามารถลดระดับหรือล้มเหลวหากมีการใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไป ถ้าเป็นเช่นนั้นไฟแสดงสถานะของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากจะดับลง

หมายเหตุ: อย่าสับสนตัวบ่งชี้สถานะด้วยแสงสวิตช์ไฟซึ่งมักใช้เพื่อระบุว่าอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากกำลังได้รับกำลังไฟเท่านั้น

2. Mov เป็นส่วนขยายไฟล์ของภาพยนตร์ Apple QuickTime

แรงดันไฟฟ้าหนีบ, ตัวย่อของคอมพิวเตอร์, เงื่อนไขพลังงาน, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก, วิดีโอ, ข้อกำหนดของวิดีโอ