นาโนเทคโนโลยีคืออะไร?

นาโนเทคโนโลยี หรือ นาโนเทคโนโลยี เป็นวิศวกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาเครื่องจักรหรือทำงานกับหนึ่งอะตอมหรือหนึ่งโมเลกุลที่ 100 นาโนเมตรหรือเล็ก

ข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์นาโนเทคโนโลยี