สถาปัตยกรรมคืออะไร

เมื่ออ้างถึงคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรม หรือ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นการออกแบบและเค้าโครงโดยรวม สถาปัตยกรรมรวมถึงตำแหน่งที่จะเชื่อมต่อและส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์วิธีการที่แต่ละองค์ประกอบทำงานร่วมกันขนาดและอื่น ๆ สถาปัตยกรรมของ CPU นั้นคล้ายกันมาก รวมไปถึงทรานซิสเตอร์ที่ห่างกันมากแค่ไหน

สถาปัตยกรรมปิด, คอมพิวเตอร์, เงื่อนไขฮาร์ดแวร์, สถาปัตยกรรมเปิด, แพลตฟอร์ม