เครื่องหมายเน้นเสียงคืออะไร

เครื่องหมายเน้นเสียง เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กับตัวอักษรสระทั่วไปเพื่อช่วยเน้นการออกเสียงของคำ เครื่องหมายเน้นเสียงมักพบในภาษาต่างๆเช่นฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีและสเปน ผู้ใช้ที่พูดภาษาอังกฤษจำนวนมากละเลยเครื่องหมายเน้นและไม่ค่อยได้ใช้ เป็นไปได้ว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่จะต้องใช้เครื่องหมายเน้นเสียงในคำว่า "résumé" เท่านั้น

เคล็ดลับ: ใน Microsoft Windows คุณสามารถใช้เครื่องมือแมปอักขระเพื่อป้อนเครื่องหมายเน้นเสียงในโปรแกรมที่อาจไม่มีเครื่องมือของตนเองสำหรับการแทรกตัวอักษรด้วยเครื่องหมายเน้นเสียง

ย้อนกลับอ้างแบบอักษรเงื่อนไขการพิมพ์