ไวรัส E-Morph คืออะไร

ไวรัส E-Morph ที่ติดป้ายว่า E-Morph, E-Morph-1696 และ E-Morph 1696 ติดไวรัสไฟล์ MS-DOS .COM และในปัจจุบันยังไม่เป็นที่รู้จักว่าเป็นไวรัสแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง

ไวรัสมีความยาว 1696 ไบต์และมีหน่วยความจำอยู่ ไวรัสไม่สามารถติดไวรัสฟลอปปี้ดิสก์ได้และไม่สามารถติดตั้งบันทึกการบูตฮาร์ดไดรฟ์และไม่ได้เข้ารหัส แต่อย่างใด E-Morph ไม่ใช่ไวรัสทำลายและมักจะถูกลบโดยสแกนเนอร์ไวรัสรายใหญ่