การสร้างช่องข้อความ HTML ที่ใหญ่กว่าหนึ่งบรรทัด

เมื่อสร้างฟิลด์ข้อความตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี ROWS = X COLS = x ภายในแท็กฟิลด์ข้อความ โดยที่ "X" คือค่าของจำนวนแถวที่สูงหรือจำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการให้ textarea มีความกว้าง

ในโค้ดตัวอย่างด้านล่างเราได้สร้างฟิลด์ข้อความที่มีความสูง 2 แถวและกว้าง 20 คอลัมน์

ตัวอย่าง

การใช้ตัวอย่างด้านบนจะสร้างช่อง textarea ด้านล่าง