Hamming Code คืออะไร

พัฒนาโดย Richard Hamming ในปี 1949 รหัส Hamming เป็นวิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาดและการแก้ไขที่ใช้กับรหัสไบนารี มันทำงานได้โดยการเพิ่มบิตการตรวจสอบพาริตี้สามบิตลงในข้อมูลที่ส่งทุกสี่บิตซึ่งอุปกรณ์รับนั้นจะใช้ในการค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาด

รหัสไบนารีข้อมูลข้อผิดพลาดเงื่อนไขฮาร์ดแวร์