Framebuffer คืออะไร

สัดส่วนของหน่วยความจำการ์ดแสดงผลที่เก็บข้อมูลที่จำเป็นในการแสดงภาพหน้าจอเดียว ขนาดของ framebuffer กำหนดความละเอียดและสีสูงสุดที่สามารถแสดงได้

เงื่อนไขหน่วยความจำข้อกำหนดของการ์ดวิดีโอ