Tally คืออะไร

การ นับ อาจอ้างอิงถึงสิ่งต่อไปนี้:

1. นับ หมายถึงการนับจำนวนสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้

2. Tally เป็นแอพสำหรับ iPhone ที่อนุญาตให้ผู้ใช้นับจำนวนสิ่งที่เพิ่มขึ้นเพียงแตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอ iPhone ผู้ใช้ยังสามารถปัดลงบนหน้าจอเพื่อลดจำนวน

เงื่อนไขการใช้โทรศัพท์มือถือจำนวนคำ