Pseudo-operation คืออะไร

การ ดำเนินการหลอก เป็นคำที่ใช้อธิบายการกระทำของโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ส่งคำสั่งหรือรหัสไปยังอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รวบรวม หลังจากนั้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จะแปลคำแนะนำเป็นภาษาเครื่อง

เงื่อนไขการเขียนโปรแกรม