เว็บมาสเตอร์คืออะไร

เว็บมาสเตอร์ คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาอัปเดตหรือพัฒนาเว็บไซต์ เมื่อข้อผิดพลาดอยู่บนเว็บไซต์เว็บมาสเตอร์คือบุคคลที่จะติดต่อ หน้าเว็บส่วนใหญ่มี [email protected] website.com หรือ [email protected] website.com เป็นอีเมลเริ่มต้นสำหรับเว็บมาสเตอร์

เว็บมาสเตอร์สามารถมีได้หลายชื่อ ตัวอย่างเช่นผู้ดูแลเว็บหญิงบางครั้งเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ดูแลเว็บ

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย, ผู้แก้ไขเนื้อหาเว็บ, เงื่อนไขการออกแบบเว็บไซต์, เว็บไซต์