บานหน้าต่างคืออะไร

ส่วนของหน้าต่างที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้หรือการเข้าถึงคุณลักษณะที่ใช้กันทั่วไปในโปรแกรมซอฟต์แวร์ บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีของ บานหน้าต่าง

อีกตัวอย่างหนึ่งคือบานหน้าต่างที่แสดงใน Explorer ดังภาพด้านล่าง บานหน้าต่างด้านซ้ายแสดงโฟลเดอร์และไดรฟ์และบานหน้าต่างด้านขวาแสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ที่เลือก

Explorer ใน Windows 2000

ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์, บานหน้าต่างงาน, หน้าต่าง