Nonce คืออะไร

nonce เป็นตัวเลขที่กำหนดไว้สำหรับการใช้งานครั้งเดียว มันมักจะรวมกับการประทับเวลาที่ละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าตัวตนของมันมีความเกี่ยวข้องกับจุดเดียวในเวลา Nonce ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขสุ่ม แต่การสร้าง nonce pseudorandom เป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การ เข้ารหัสแบบ nonce ใช้ในการเข้ารหัสเพื่อปรับปรุงการสื่อสารที่ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น nonce อาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยซึ่งหนึ่งในปัจจัยอาจใช้เพียงครั้งเดียว

ใน cryptocurrencies เช่น Bitcoin, nonces จะถูกใช้ในการสร้าง hrypt cryptographic ที่เชื่อมต่อ blockchain อย่างปลอดภัย

หมายเลขสุ่มเงื่อนไขความปลอดภัย