Forth คืออะไร

ภาษาโปรแกรมที่พัฒนาโดย Charles H. Moore ในปี 1970 ใน IBM 1130. Forth ถือเป็นภาษาโปรแกรมรุ่นที่สี่ อย่างไรก็ตามเนื่องจาก IBM 1130 สนับสนุนอักขระห้าตัวสำหรับชื่อไฟล์เท่านั้นจึงมีการตั้งชื่อออกมา

เงื่อนไขการเขียนโปรแกรม