ปืนไฟคืออะไร

ปืนไฟ เป็นอุปกรณ์อินพุตชี้ที่ตรวจจับแสงโดยใช้โฟโตไดโอดในกระบอกปืน เมื่อผู้เล่นเกมดึงไกปืนขึ้นมาหน้าจอจะถูกทำให้ว่างเปล่าเป็นเสี้ยววินาทีซึ่งช่วยให้โฟโตไดโอดกำหนดตำแหน่งของปืนที่ชี้ไป ปืนไฟถูกใช้อย่างกว้างขวางกับระบบเกมคอนโซลรุ่นแรกเช่นปืนไฟ NES Zapper ดังที่แสดงในภาพ การใช้ปืนนี้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมได้โดยต้องชี้ปืนไปที่หน้าจอและยิงเป้าเช่นเป็ดในเกมล่าเป็ดที่เป็นที่นิยม

เงื่อนไขฮาร์ดแวร์, อุปกรณ์อินพุต