หน้าจอแสดงผลคืออะไร

อีกทางเลือกหนึ่งเรียกว่า แบบอักษรหน้า จอแสดงผล เป็นแบบอักษรที่ใช้เพื่อแยกข้อความจากข้อความอื่น การปรับเปลี่ยนแบบอักษรนี้สามารถช่วยในการแสดงหัวข้อสำคัญของกระดาษเช่นชื่อเรื่องหรือหัวเรื่อง

แบบอักษรคำศัพท์ที่ใช้ในการพิมพ์