Bluetooth ExpressCard คืออะไร

Bluetooth ExpressCard เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในที่มีฟังก์ชั่น Bluetooth โดยปกติจะใช้สำหรับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและเชื่อมต่อกับช่องเสียบ ExpressCard

ข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์