เซ็นเซอร์คืออะไร

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวัตถุที่สามารถตรวจจับสภาพชีวิตจริงและตีความสิ่งที่ตรวจพบเป็นข้อมูลที่อุปกรณ์สามารถเข้าใจได้

ตัวอย่างที่ดีของ เซ็นเซอร์ คือ เซ็นเซอร์ตรวจจับ ความเคลื่อนไหวที่อาจเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในอาคาร เซ็นเซอร์อื่น ๆ อาจตรวจจับความร้อนแสงรังสีและเสียง รูปภาพแสดงเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือและเครื่องอ่าน Microsoft ซึ่งเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถระบุตัวเองด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้นิ้ว

ลายนิ้วมือเงื่อนไขฮาร์ดแวร์