การประมวลผลแบบกลุ่มคืออะไร

อีกวิธีหนึ่งเรียกว่า ระบบ แบทช์การประมวลผลแบบแบตช์ เป็นเทคนิคของการประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นในกลุ่มขนาดใหญ่กลุ่มเดียวแทนที่จะเป็นรายบุคคล การประมวลผลแบบแบทช์มักจะทำเพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรระบบและอนุญาตให้มีการแก้ไขใด ๆ ก่อนที่จะถูกประมวลผล ตัวอย่างเช่นธนาคารจะ ประมวล ผลธุรกรรมของพวกเขาทุก ๆ ชั่วโมงแทนที่จะประมวลผลแต่ละธุรกรรมทันที อีกตัวอย่างหนึ่งคือโปรแกรมอีเมล Microsoft Outlook ซึ่งจะเก็บอีเมลทั้งหมดของคุณไว้ในกล่องขาออกที่ประมวลผลทุกสองสามนาทีเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขหรือลบก่อนที่จะส่ง

การประมวลผลข้อกำหนดซอฟต์แวร์