การสร้างกลุ่มในโปรแกรมจัดการ

ภายในโปรแกรมจัดการคลิก ไฟล์ ใหม่ และเลือก กลุ่มโปรแกรม

เมื่อหน้าต่าง คุณสมบัติกลุ่มโปรแกรม เปิดขึ้นให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับกลุ่ม "เกม" เป็นตัวอย่างที่ดีของสิ่งที่กลุ่มสามารถเป็นได้