UNC (Uniform Naming Convention) คืออะไร?

ย่อมาจาก Uniform Naming Convention หรือ Universal Naming Convention UNC เป็นมาตรฐานสำหรับการตั้งชื่อและการเข้าถึงทรัพยากรเครือข่าย ตัวอย่างเช่นใน Microsoft Windows 95 ขึ้นไปผู้ใช้จะเข้าถึงทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันโดยการพิมพ์หรือทำแผนที่ชื่อที่ใช้ร่วมกันคล้ายกับตัวอย่างด้านล่าง

 \\ คอมพิวเตอร์ \ ไดรฟ์ 

คำย่อของคอมพิวเตอร์, ข้อกำหนดของเครือข่าย