บันทึกคะแนนคืออะไร

ในวิดีโอเกม จุดบันทึก เป็นพื้นที่เฉพาะที่ผู้เล่นต้องไปก่อนที่พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้บันทึกเกมของพวกเขา บันทึกคะแนนเพิ่มความยากของเกมในการที่ผู้เล่นไม่สามารถบันทึกทุกครั้งที่พวกเขารู้สึกว่าถูกคุกคาม

ข้อกำหนดของเกม