PKUNZIP คืออะไร

PKUNZIP เป็นโปรแกรมคลายการบีบอัดที่ขยายไฟล์ที่บีบอัดโดย PKZIP ของ PKWARE Inc.

PKZIP ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์