ระบบผู้เชี่ยวชาญคืออะไร

อีกวิธีหนึ่งเรียกว่า ระบบฐานกฎระบบ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นโปรแกรมที่ทำงานตามปกติโดยมนุษย์ที่มีความรู้มากมายในบางพื้นที่ ตัวอย่างเช่นอาจใช้ "ระบบผู้เชี่ยวชาญ" เพื่อกำหนดตารางเวลารถไฟขาออกและขาเข้าหรือวินิจฉัยโรค ระบบที่ใช้กฎเป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ พวกเขาใช้การให้เหตุผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกำหนดคำตอบของคำถาม

เงื่อนไขปัญญาประดิษฐ์, ซอฟต์แวร์