ข้อผิดพลาด Win.com

win.com อาจสูญหายหรือเสียหายใน Windows หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้โหลดไฟล์ด้วยตนเองโดยทำตามคำแนะนำด้านล่าง

  1. บูตเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น MS-DOS
  2. ที่พรอมต์ของ MS-DOS ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้
 cd \ windows  dir win.com 

การป้อนคำสั่งเหล่านี้ควรแสดงรายการไฟล์ win.com หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่พบไฟล์" ให้ข้ามไปยังส่วนถัดไป อย่างไรก็ตามหากไฟล์นั้นอยู่ในรายการให้ตรวจสอบว่าไฟล์ตรงกับขนาดด้านล่างตามระบบปฏิบัติการของคุณ

Windows 98 = 24, 791 ไบต์ Windows 95 OSR2 = 24, 503 ไบต์

Windows 95 = 22, 679 ไบต์

หากขนาดไฟล์ไม่ตรงกันให้ดูย่อหน้าด้านล่างสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแตกไฟล์และสร้างไฟล์ win.com ใหม่

หากต้องการสร้าง win.com ใหม่ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่าง ขั้นตอนเหล่านี้จำเป็นต้องให้คุณมีตู้ Windows อยู่ในเครื่องหรือสามารถเข้าถึงเพื่อกู้คืนได้จากซีดีรอม Windows

  1. ไฟล์ win.cnf นั้นจะต้องแตกออกมาจากไฟล์ cabinet ของ Windows ด้านล่างนี้เป็นรายการที่ไฟล์นี้อยู่ในซีดี Windows แต่ละแผ่นรวมทั้งแผ่นดิสเก็ตต์ Windows 95:
 ฟลอปปี้ดิสก์ Windows 95 # 3Win95_03.cab ต้นฉบับ Windows 95 CD-ROMWin98_28.cab ซีดีต้นฉบับซีดีรอม Windows 98 

Win98_25.cab ของซีดีรอม Windows 98SE

  1. เมื่อพบดิสเก็ตต์หรือตู้ที่ถูกต้องแล้วให้ใช้คำสั่งดึงข้อมูลและแตก win.cnf ไปยัง ไดเรกทอรี C: \ Windows
  2. เมื่อ win.cnf ได้รับการแยกทำตามขั้นตอนด้านล่างที่พรอมต์ของ MS-DOS
  3. ในไดเรกทอรี Windows ที่ win.cnf และ win.com ตั้งอยู่ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้
 ren c: \ windows \ win.com c: \ windows \ win.ch ren c: \ windows \ win.cnf c: \ windows \ win.com 

คอมพิวเตอร์มีไวรัสคอมพิวเตอร์

หากวิธีการข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้คอมพิวเตอร์อาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ไขปัญหานี้เราขอแนะนำให้คุณลบคอมพิวเตอร์และติดตั้ง Windows ใหม่