เหตุใดไดรฟ์ซีดีรอมของฉันจึงไม่ใช่ไดรฟ์ D:

เมื่อมีการติดตั้งหรือสร้างอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือพาร์ติชันอื่นบนคอมพิวเตอร์ซีดีรอมจะถูกตั้งเป็นไดรฟ์สุดท้ายใน Microsoft Windows โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นหาก CD-ROM, DVD หรือดิสก์ไดรฟ์อื่นของคุณเป็นไดรฟ์ D: และคุณเพิ่มฮาร์ดไดรฟ์อื่นหรือสร้างพาร์ติชันใหม่ให้กับคอมพิวเตอร์