Windows Essentials คืออะไร

Windows Essentials เป็นชุดซอฟต์แวร์ฟรีจาก Microsoft ที่มีโปรแกรมที่มีประโยชน์ซึ่งไม่รวมอยู่ในการติดตั้ง Windows เริ่มต้น Microsoft ไม่สนับสนุนอีกต่อไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2017 แต่หน้าสนับสนุนที่เก็บถาวรนั้นมีให้สำหรับผู้ใช้ทั่วไป

ชุดโปรแกรม Windows Essentials ประกอบด้วย:

เงื่อนไขซอฟต์แวร์ Windows Mail