โหมด XP (XPM) คืออะไร

ย่อมาจาก โหมด XP, XPM เป็นคุณสมบัติที่ได้รับการแนะนำให้ใช้กับ Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise และ Ultimate ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เรียกใช้ Windows XP รุ่นเสมือนจริงใน Windows 7 ได้

ตัวย่อคอมพิวเตอร์, ข้อกำหนดของระบบปฏิบัติการ, Windows 7, Windows XP