Xerox PARC คืออะไร (ศูนย์วิจัย Xerox Palo Alto)

ย่อมาจาก ศูนย์วิจัย Xerox Palo Alto Xerox PARC เป็นศูนย์วิจัยใน Palo Alto รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 2513 และทำการวิจัยและพัฒนาต่อไป Xerox PARC และนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีมากมายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น GUI, Ethernet, และการพิมพ์ด้วยเลเซอร์เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการพัฒนาบางอย่าง

Alan Kay, ตัวย่อคอมพิวเตอร์, Douglas Engelbart, Robert Metcalfe