Xenix คืออะไร

ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ไมโครซอฟท์ให้สิทธิ์ซอร์สโค้ด Unix จาก AT&T ซึ่งในเวลานั้นไม่ได้ให้ลิขสิทธิ์ UNIX ดังนั้น Microsoft จึงสร้างชื่อของตัวเองชื่อ: Xenix Microsoft ไม่เคยจำหน่าย Xenix โดยตรงให้กับผู้ใช้และพึ่งพา OEM เช่น Intel, Tandy, Altos และ SCO เพื่อจัดหา Xenix รุ่นที่ปรับแต่งให้กับลูกค้าของพวกเขา หลังจากการล่มสลายของ AT&T AT&T ได้ขาย UNIX และในปี 1987 Microsoft ได้โอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของให้กับ SCO ซึ่งยังคงให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และเปิดตัว SCO UNIX รุ่นต่อมา

เงื่อนไขระบบปฏิบัติการ Unix