เสียงสีขาวคืออะไร

เสียงสีขาว เป็น เสียง แบบสุ่มที่เกิดจากการรวมกันของเสียงต่าง ๆ ของความถี่ที่แตกต่างกันผสมกัน

เสียงเงื่อนไขเสียง