การรับประกันคืออะไร

คำศัพท์ที่ตกลงกันซึ่งครอบคลุมคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีการรับประกันหนึ่งหรือสามปี การ รับประกัน นี้อาจครอบคลุมหรือไม่ครอบคลุมบริการซ่อมและเปลี่ยนชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์

การ รับประกันแบบขยาย เป็นตัวเลือกที่มีให้โดยผู้ผลิตหรือ บริษัท บุคคลที่สามที่ให้การสนับสนุนหรือซ่อมแซมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการรับประกันมาตรฐาน

ข้อตกลงทางธุรกิจ, Mail ในการคืนเงิน, ทำให้ใหม่, สนับสนุน, เป็นโมฆะ