โปรแกรมแก้ไขกราฟิกแบบเวกเตอร์คืออะไร

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างจัดการและบันทึกภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ในสภาพแวดล้อมแบบโต้ตอบนั้นเรียกว่า โปรแกรมแก้ไขกราฟิกแบบเวกเตอร์ โดยทั่วไปจะใช้สำหรับแอปพลิเคชันสองมิติเช่นการสร้างโลโก้วิชาการพิมพ์และภาพประกอบที่มีขอบคม อย่างไรก็ตามบรรณาธิการพิเศษบางรายได้ขยายยูทิลิตี้รวมถึงคุณสมบัติในการเคลื่อนไหวและความสามารถด้านกราฟิกคอมพิวเตอร์สามมิติ ตัวอย่างของโปรแกรมแก้ไขกราฟิกแบบเวกเตอร์ที่รู้จักกันดีคือ Adobe Illustrator

2D, 3D, ภาพเคลื่อนไหว, ภาพประกอบ, เงื่อนไขซอฟต์แวร์, เวกเตอร์, กราฟิกแบบเวกเตอร์