ฟิลด์ความยาวผันแปรคืออะไร

ฟิลด์ความยาวผันแปร คือฟิลด์ที่มีความยาวที่ปรับได้ความยาวของฟิลด์ถูกเก็บไว้ในฟิลด์

ฟิลด์, ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์