Unzip คืออะไร

Unzip อาจอ้างถึงสิ่งต่อไปนี้:

1. คำศัพท์ที่ใช้อธิบายกระบวนการของการระเบิดไฟล์โดยใช้ยูทิลิตี้ซอฟต์แวร์เช่น PKUNZIP, WinZip หรือ 7-Zip ตัวอย่างเช่นโปรแกรมจำนวนมากที่มีให้ดาวน์โหลดนั้นจะถูกบีบอัดไว้ในการสร้างไฟล์ขนาดเล็กเพียงไฟล์เดียว หากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาลงท้ายด้วย. zip ไฟล์นั้นจะต้องถูก คลายซิป ก่อนจึงจะสามารถติดตั้งได้

2. Unzip เป็นคำสั่งบรรทัดคำสั่งที่ใช้ใน Linux, Unix และบรรทัดคำสั่งอื่น ๆ ดูคำสั่ง unzip สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

บีบอัด, PKUNZIP, ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์, Zip