TR คืออะไร

TR อาจอ้างอิงถึงสิ่งต่อไปนี้:

1. เมื่ออ้างถึง HTML แท็กซึ่งสั้นสำหรับ แถวของตาราง ถูกใช้เพื่อกำหนดแถวของเซลล์ในตาราง

2. คำสั่ง Linux ดูที่หน้า คำสั่ง Linux tr สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

3. ย่อมาจาก รายงานทางเทคนิค บางครั้ง TR เป็นคำที่ใช้อธิบายเอกสารหรือการรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับรายการเฉพาะ

4. เมื่ออ้างถึงชื่อโดเมน. tn เป็นชื่อโดเมนสำหรับ ตุรกี

ข้อกำหนดทางธุรกิจ, ตัวย่อคอมพิวเตอร์, ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์, ข้อกำหนดในการออกแบบเว็บ