ส่งคืออะไร

ส่ง เป็นตัวบ่งชี้ว่ามีบางอย่างพร้อมที่จะดำเนินการ ตัวอย่างเช่นแบบฟอร์มออนไลน์จำนวนมากมีปุ่มส่งซึ่งจะใช้ในการส่งข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มที่จะดำเนินการ

อินพุต, เงื่อนไขการเขียนโปรแกรม, เงื่อนไขซอฟต์แวร์, เว็บแอปพลิเคชัน