หยุดคืออะไร

Stop อาจอ้างถึงสิ่งต่อไปนี้:

1. โดยทั่วไป หยุด หมายถึงการยกเลิกกระบวนการโหลดของโปรแกรมและมักจะแสดงโดยแปดเหลี่ยมสีแดงหรือวงกลมสีแดงที่มี "x" อยู่ตรงกลาง

2. เมื่ออ้างถึงสัญลักษณ์หรือปุ่ม Stop จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมทึบที่หยุดเสียงหรือวิดีโอไม่ให้เล่น

3. คำสั่ง Linux ดูที่หน้า คำสั่ง stop สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งนี้

4. ปุ่มหยุดที่ พบในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์รุ่นเก่าจะใช้เพื่อหยุดการโหลดหน้าเว็บ

เคล็ดลับ: คุณสามารถกดปุ่ม Esc เพื่อหยุดการโหลดหน้า

เบราว์เซอร์, ยกเลิก, ปิด, หยุด, ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์