มอเตอร์สเต็ปคืออะไร?

มอเตอร์แอคชูเอเตอร์ที่ทำงานเพิ่มทีละน้อย ๆ อย่างต่อเนื่อง มอเตอร์ สเต็ปใช้ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเพื่อย้ายแขนแอคชูเอเตอร์โดยทำปฏิกิริยากับพัลสเต็ปเปอร์ ฮาร์ดไดรฟ์รุ่นใหม่ใช้มอเตอร์เซอร์โว

เงื่อนไขฮาร์ดไดรฟ์