กลุ่มเริ่มต้นคืออะไร

กลุ่ม Startup เป็น กลุ่ม โปรแกรมในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 3.x ที่มีลิงค์ไปยังโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้ทำงานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คอมพิวเตอร์โหลด Windows

ข้อกำหนดของระบบปฏิบัติการ, เริ่มต้น, โฟลเดอร์เริ่มต้น