Standalone คืออะไร

อุปกรณ์ แบบสแตนด์อโลน คือกลไกหรือระบบใด ๆ ที่สามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่ออื่น ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของอุปกรณ์แบบสแตนด์อโลนคือเครื่องถ่ายเอกสารหรือแฟกซ์ดังที่แสดงในภาพ

All-In-One เงื่อนไขฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์แบบสแตนด์อโลน