SPP (Standard Parallel Port) คืออะไร

ย่อมาจาก Standard Parallel Port, SPP เป็นพอร์ตขนานมาตรฐาน ดูคำจำกัดความทิศทางเดียวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนี้

คำย่อคอมพิวเตอร์เงื่อนไขการพิมพ์