แกนหมุนคืออะไร

แกนหมุน อาจอ้างถึงสิ่งต่อไปนี้:

1. โพสต์ที่มีม้วนเทปแม่เหล็กหรือซีดี รูปภาพแสดงตัวอย่างของ แกนหมุนซีดี เปล่า เมื่อซื้อแผ่นเปล่าพวกเขามักจะขายในแกนหมุนเช่นเดียวกับที่แสดงทางด้านขวา

2. ในกรณีของฮาร์ดไดรฟ์ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง แกนหมุน คือสิ่งที่ยึดฮาร์ดไดรฟ์ไว้ในตำแหน่ง ด้วยฮาร์ดไดรฟ์แบบดั้งเดิมไม่จำเป็นต้องมีแผ่นจานหลายแผ่น แกนหมุนถือจานเหล่านี้ในตำแหน่งคงที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับแขนอ่าน / เขียนเพื่อไปยังข้อมูลบนดิสก์

ข้อกำหนดซีดี, ข้อกำหนดฮาร์ดไดรฟ์, ข้อกำหนดเทป