แมงมุมคืออะไร

Spider คือโปรแกรมหรือสคริปต์ที่เขียนขึ้นเพื่อเรียกดูเวิลด์ไวด์เว็บอย่างเป็นระบบเพื่อจุดประสงค์ในการทำดัชนีเว็บไซต์ แมงมุมอาจถูกเรียกว่า web bot, web crawler หรือ web robot

ตัวอย่างเช่นสไปเดอร์มักใช้เพื่อรวบรวมคำหลักจากหน้าเว็บที่เรียงลำดับแล้วเพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาหน้าเว็บดังกล่าวผ่านเครื่องมือค้นหาทางอินเทอร์เน็ต

บอท, การรวบรวมข้อมูล, เงื่อนไขอินเทอร์เน็ต, หุ่นยนต์, Robots.txt, เว็บเพจ, เว็บไซต์